זמני תפילות

זמני תפילות השבוע :
בכל יום 

שחרית 7:45-
״רבי ישמעאל אומר ״

מנחה 19:10

מגידים לפי סדר הימים והרבנים לאחר מנחה
א- הרב דוידוביץ
ב׳-הרב חרות :
ג׳-הרב ויזל
ד׳-הרב סגל
ה׳-הרב חרות


ערבית 19:50


בואו בשמחה