שיעורי תורה

שיעור בנושא: אגדות חז"ל
מפי הרב עמיהוד סולמון
ימים: א,ג,ד | בשעה: 18:00

שיעור בנושא: חסידות
מפי הרב דוידוביץ
ימי שני | בשעה: 21:00

שיעור בנושא: צורבא דרבנן
מפי הרב אליאב ויזל
ימי שלישי | בשעה: 20:00

שיעור גמרא לנשים
מפי אריאל שוגרמן
ימי רביעי | בשעה: 20:00